ข่าวสาร

   

คำแถลงการณ์ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมิชชั่น


หนังเรื่องราวของจุดเริ่มต้นความเป็นมาของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่า