บทเรียนสะบาโตสำหรับผู้ใหญ่ 2022

บทเรียนสะบาโตสำหรับผู้ใหญ่ 2021

บทเรียนสะบาโตสำหรับผู้ใหญ่ 2020

 

 บทเรียนสะบาโตสำหรับชั้นผู้ใหญ่ 2019


 

 

 

 

 


บทเรียนสะบาโตสำหรับชั้นผู้ใหญ่ 2018


บทเรียนสะบาโตสำหรับชั้นผู้ใหญ่ 2017