ฝ่ายบริหาร

นิรัติศัย อ้ายปั๋น
นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานสำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
พัชราภรณ์ สัตยวากย์สกุล
พัชราภรณ์ สัตยวากย์สกุล เหรัญญิก
นิพิฐพนธ์ พงศ์ทีฆทัศน์
นิพิฐพนธ์ พงศ์ทีฆทัศน์ เลขาธิการฝ่ายบริหาร