ฝ่ายบริหาร

นิรัติศัย อ้ายปั๋น

ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น  ประธานสำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

 
พัชราภรณ์ สัตยวากย์สกุล

พัชราภรณ์ สัตยวากย์สกุล เหรัญญิก

นิพิฐพนธ์ พงศ์ทีฆทัศน์

ศจ. นิพิฐพนธ์ พงศ์ทีฆทัศน์ เลขาธิการฝ่ายบริหาร