Select Page

ฝ่ายบริหาร

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น
Pr. Niratisai Aipan

ประธาน President
อีเมล: niratisai@adventist.or.th

ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ
Pr. Cris Tawmonggood

เลขาธิการ Executive Secretary
อีเมล: cris@adventist.or.th

คุณชยาภรณ์ วิทยาภิบาล
Mrs. Chayaporn Wittayapiban

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: chayaporn@adventist.or.th

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

ผู้บริหารและผู้นำจากสำนักงานมิชชัน เข้าร่วมและนำในพิธีเปิดหน้าดิน เพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาสาประกาศข่าวดี ทั้งในประเทศไทยและจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2022 – อ. ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์ โบสถ์นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา | ASAP

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​สำนักงานมิชชั่นมาเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชั่นอุบลและเลือกผู้บริหาร​ชุดใหม่ 5 มีนาคม...

กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

โบสถ์ขุนกลาง และ โบสถ์ขุนวาง ปี 2021 เปิดประชุม IEL ที่บ้านขุนแม่วาก ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม กิจกรรมมีดังนี้ 1. ปลูกฝังความเชื่อในแบบของ SDA 2. แจกผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุและคนยากจน 3. อบยาสมุนไพร มีหญิงคนหนึ่ง(ไม่ใช่SDA)มีโรคประจำตัวคือ เวลามีประจำเดือน...

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

รับบัพติศมา 2 คน โบสถ์ทุ่งพัฒนา

เย็นวันที่ 12 มีนาคม 65 สท. ส่งคนติดโควิดเสร็จ ขับรถผ่านหน้าบ้านทักภรรยาว่า...เขาติดโควิดกันหมด ภรรยาอาจารย์ไม่ติดเหรอ...เราตอบว่าไม่ติด..พรุ่งนี้รู้สึกเจ็บคอ ไอนิดนึ่ง เลยตรวจ Atk. ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด เพื่อนเลยจัดยาพิเศษมากินเพื่อรักษาและป้องกัน ผ่านไป 3...

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

โบสถ์ล้องอ้อ อ. จันทรชัย ไชยวงค์ | 27 มีนาคม 2022 | ภาพเพิ่มเติม 1. ได้สอนผู้ที่เตรียมตัวรับบัพติสมาเพื่อรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะของการระบาดของไว้รัสโควิด -19 อย่างหนัก และเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดและติดต่อกันง่ายขึ้น...