ในวันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2020 คณะบริหารร่วมด้วยหัวหน้าแผนกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้ใช้เวาลาในการเยียมเยียนและหนุนใจ ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประจำอยู่ตามคริสตจักรท้องถินต่าง ๆ ในโซนภาคอีสาน โซน 2