คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

  

เรื่องเทศนา

  • เรื่องบทเรียนจากพระคริสต์ โดย ศาสนาจารย์สามารถ วงศ์นภาไพศาล

 

ข่าวสาร

   

คำแถลงการณ์ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลมิชชั่น


Continue reading "ข่าวสาร"