คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

  

ข่าวสาร

หนังเรื่องราวของจุดเริ่มต้นความเป็นมาของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่า