โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม PDF พิมพ์ อีเมล
โรงเรียน
ที่อยู่ : 127 หมู่ 4 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
          ตู้ปณ. 1194 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ : 053-995-291

แฟกซ์ :  053-995-291
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์ :