Select Page

ภาคกลาง โซน 1

ภาคกลาง โซน 2

ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานโซนภาคกลาง 1

ศบ. เอกศิษฐ์ ฐิติจรัสกุลชัย

เลขาโซนภาคกลาง 1

กิจกรรมคริสตจักรภาคกลางโซน 1

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

ผู้บริหารและผู้นำจากสำนักงานมิชชัน เข้าร่วมและนำในพิธีเปิดหน้าดิน เพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาสาประกาศข่าวดี ทั้งในประเทศไทยและจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2022 – อ. ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์ โบสถ์นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา | ASAP

เยี่ยมเยียนผู้อาวุโส รดน้ำขอพร โบสถ์เอกมัย

เยี่ยมเยียนผู้อาวุโส รดน้ำขอพร โบสถ์เอกมัย

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ช่วงบ่ายวันสะบาโต คริสตจักรเอกมัยเยี่ยมสมาชิกอาวุโสพร้อมรดน้ำขอพร และอธิษฐานเผื่อพวกท่าน ผมสังเกตว่าทุกท่านมีความสุข และชื่นชมยินดีมากจนน้ำตาซึม ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจนี้ ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ - รายงาน   9 เมษายน...

ผู้เทศน์เยาวชน วันเยาวชนสากลโบสถ์จีนเพิ่มสิน

ผู้เทศน์เยาวชน วันเยาวชนสากลโบสถ์จีนเพิ่มสิน

แบ่งปันด้วยภาพและวีดีโอ วันสะบาโตที่ 19 มีนาคม 2565 วันเยาวชน โบสถ์จีน เพิ่มสิน ขอให้น้องออม (นายนภัส สินสิริ) นักศึกษาแพทย์ปี 2 บัพติศมาปีที่แล้วได้เทศนาครั้งแรกของเขา เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ฟังมาก ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้า | ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา | โบสถ์เพิ่มสิน

รายชื่อคริสตจักรภาคกลางโซน 1

กรุงเทพมหานคร

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธนบุรี
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอ่อนนุช
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรามคำแหง / ประตูน้ำพระอินทร์
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีนเพิ่มสิน / ศรีราชา
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโรงพยาบาล มิชชั่นกรุงเทพ
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีน (สามย่าน)

จันทบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจันทรบุรี

ปทุมธานี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสวิภาวดีรังสิต

ประจวบคีรีขันธ์

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหัวหิน

สระแก้ว

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสระแก้ว
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งมหาเจริญ

ลพบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลพบุรี

สระบุรี

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส / มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิกฟิก
 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมวกเหล็ก

พระนครศรีอยุธยา

 • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครหลวง