Select Page

ภาคอีสาน โซน 1

ภาคอีสาน โซน 2

กิจกรรมคริสตจักรภาคอีสาน โซน 1

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

กิจกรรมเยี่ยมเยียน โบสถ์โคกศรี

กิจกรรมเยี่ยมเยียน โบสถ์โคกศรี

ประทับใจในการออกเยี่ยมเยียนและแจกอาหารคนยากจนทำให้การทำงานในช่วงนี้มีความสุขเพราะคนที่ได้รับแจกเขายิ้มอย่างมีความสุขที่มีอาหารกินในช่วงลำบากและทำให้เขารู้จักโบสถ์ของเรามากขึ้น อ. พิกุล ภูคงน้ำ | โบสถ์โคกศรี | กาฬสินธุ์ | อีสานโซน 1 | 10 มีนาคม 2022

บทเพลงสรรเสริญ เรียบเรียงดนตรีใหม่

บทเพลงสรรเสริญ เรียบเรียงดนตรีใหม่

บทเพลงสรรเสริญ เรียบเรียงดนตรีใหม่ แนะนำเพลงนมัสการ เรียบเรียงดนตรีใหม่ไพเราะ จัดทำโดยโรงเรียนดนตรี peace music academy ติดตามเพลงเพิ่มเติมได้ที่ Peace Music Academy -...

กลุ่มนมัสการใหม่ จ.สกลนคร

กลุ่มนมัสการใหม่ จ.สกลนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เลขาธิการสำนักงานมิชชั่นได้เดินทางไป จ.สกลนคร เพื่อร่วมยินดีและรับรองกลุ่มนมัสการนานาชาติสกลนคร ขอให้พระเจ้าทรงเสริมกำลังสมาชิกทุกท่าน...

รายชื่อคริสตจักรภาคอีสาน โซน 1

กาฬสินธุ์

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโคกศรี

ขอนแก่น

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขอนแก่น
  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโนนกล้วยหอม

ร้อยเอ็ด

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านแคน / ร้อยเอ็ด

อุดรธานี

  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำโสม / โชคชัย
  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกุดอีเฒ่า
  • คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานี