Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคอีสาน โซน2

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

กิจกรรมบริการชุมชนชั้นภาษาอังกฤษ โบสถ์อุบลฯ

กิจกรรมบริการชุมชนชั้นภาษาอังกฤษ โบสถ์อุบลฯ

เด็กชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการชุมชน เก็บขยะริมเขื่อน จ. อุบลราชธานี – รายงาน ศจ. สุนทร คูณสว่าง | 19 เมษายน 2022 | อีสานโซน 2

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​มิชชันเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชันอุบล

คณะบริหาร​สำนักงานมิชชั่นมาเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติมิชชั่นอุบลและเลือกผู้บริหาร​ชุดใหม่ 5 มีนาคม...

รายชื่อคริสตจักรภาคอีสาน โซน2

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสด่านขุนทด
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครราชสีมา
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิคมคำสร้อย
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสุรินทร์
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองไฮน้อย / ป่ากอ
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอำนาจเจริญ / บ้านจอก / ดอนชี / คำกลาง
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสฝางเทิง /สวนสน / บากชุม
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุบลราชธานี / นาดี / ศรีษเกษ / ยโสธร
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองเงินฮ้อย / หนองนกเขียน
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนาดู่ / นาโป่งโพน
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเดชอุดม / ทุ่งศรีอุดม
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืน / ทุ่งนางาม / ซำงู