Select Page

งานขอบคุณพระเจ้าที่ปางวัว

January 21, 2022

งานขอบคุณ​พระเจ้า​ที่ปางวัว และมีผู้มารับเชื่อใหม่​ 16​ คนครับ  อ. ภูมิ – 1 มกราคม 2022 ดูรูปภาพเพิ่มเติม