Select Page

พิธีเปิดอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่

February 10, 2022

พิธีเปิดอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

 

พิธีเปิดอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ขอบพระคุณและพระพรในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ได้แก่ อาคาร 4 สนามฟุตบอล ห้องอาหาร สนามเด็กเล่น ประตูอัตโนมัติ อาคารอำนวยการ และภูมิทัศน์ ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8:30 น.