Select Page

ศูนย์รักษ์เด็กขอรับบริจาคสิ่งของ

February 10, 2022

ADRA โดยศูนย์รักษ์เด็ก ที่คริสตจักรป่าก่อดำ ต้องการของบริจาค และมาเข้าร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 26 กุมภาพันธ์นี้
หากพี่น้องสมาชิกคริสตจักรมีสิ่งของ เช่นเสื้อผ้ามือสอง, ข้าวสารอาหารแห้ง, เครื่องครัว, สามารถเอามาบริจาคให้พวกเขาได้ – ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์