Select Page

สัปดาห์แห่งครอบครัวและชีวิตสมรสคริสเตียน

February 11, 2022

สัปดาห์แห่งครอบครัวและชีวิตสมรสคริสเตียน

แผนกครอบครัว ขอเชิญ ร่วมรับฟังคำเทศนา หัวข้อ “การออกแบบที่ศักดิ์สิทธิ์” โดย ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานสำนักงานมิชชั่น วันสะบาโต (วันเสาร์) ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10:45 น.