Select Page

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

February 17, 2022

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช

พิธีเปิดโบสถ์นานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช KAIC และพิธีบัพติสมา จำนวน 5 คน | อ. จรัญ ดำรงเกียรติยศ | 5 กุมภาพันธ์ 2022 | ดูภาพเพิ่มเติม