Select Page

การเยี่ยมเยียนอธิษฐาน ครอบครัวอาตมผดุง

February 20, 2022

การเยี่ยมเยียนอธิษฐาน ครอบครัวอาตมผดุง

 

ขอบคุณพระเจ้า ช่วงพักร้อนได้กลับบ้านที่เชียงราย มีพี่น้องต้องการให้ไปหาที่บ้าน ได้พบกับแม่บัวเรียว แม่ปุ๊และคุณหมอชาญชัยและครอบครัวทุกคน ได้หนุนใจให้กำลังใจในการเชื่อพระเจ้า อธิษฐานเผื่อครอบครัว อาตมผดุงทุกคน ผมไปในฐานะคนรู้จักที่เคารพนับถือกันมาก่อน ไม่ได้ไปในฐานะศิษยาภิบาลประจำโบสถ์แต่อย่างใด ขอพระเจ้าอวยพระพรครอบครัวอาตมาผดุงทุก ๆ คน อาเมน | อ. จันทรชัย ไชยวงค์ รายงาน | เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2022