Select Page

การดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต

March 3, 2022

พันธกิจที่ผมกับภรรยาทำ ทั้งเกี่ยวกับการสอนเยาวชน นำนมัสการ และการดูแลรักษาผู้สูงอายุและคนอัมพาต ทั้งคริสเตียนและที่ไม่ใช่คริสเตียน รายงานโดย อ. ตะโนะ มาลัยไพรวัลย์ | โบสถ์กามาพาโด๊ะ | เหนือโซน 2 | จังหวัดตาก | ดูรูปภาพเพิ่มเติม