Select Page

การก่อสร้างคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิมิตใหม่

March 21, 2022

การก่อสร้างคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิมิตใหม่ จ. กรุงเทพ ย้ายจากคริสตจักรสบายสบายมา ขอพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยขาดงบประมาณอยู่ 3.2 ล้านบาท | ศจ. เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง | 21 มีนาคม 2022 | ดูภาพเพิ่มเติม