Select Page

การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ

March 21, 2022

การบันทึกเสียงเพลงนมัสการหนุนใจ กลุ่มพี่น้องโบสถ์เอกมัย เพื่อใช้ในโครงการการประกาศของฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานมิชชัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2022 | ดูภาพเพิ่มเติม