Select Page

การเปิดการนมัสการโบสถ์ล้องอ้อ

June 1, 2022

พันธกิจการรับใช้โบสถ์ล้องอ้อ อ.ฝาง เชียงใหม่ หลังจากปิดมานาน ตอนนี้เปิดแล้วครับ ขอพระเจ้าทรงนำ