Select Page

ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์

June 14, 2022

ดาวน์โหลดฟรีแอพบทเรียนสะบาโต

แอพที่สวยงามและใช้งานง่ายสำหรับการเรียนรู้บทเรียนของโรงเรียนสะบาโต

 

คู่มือศึกษาพระคัมภีร์โรงเรียนสะบาโตผู้ใหญ่

ไตรมาสที่ 3 กรกฏาคม – สิงหาคม – กันยายน 2022
“ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์”
โดย กาวิน แอนโทนี่ – แผนกโรงเรียนสะบาโต
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย