กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธารทองได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์สวนสน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสวนสนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พระพรสวรรค์

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพระพรสวรรค์ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พิทักษ์ไทย

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิทักษ์ไทยได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์โคกศรี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโคกศรีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กลุ่มนักร้องสตรีโบสถ์เอกมัย

กลุ่มนักร้องสตรีโบสถ์เอกมัย ร่วมซ้อมร้องเพลงยามบ่ายวันสะบาโต

Read MoreLong right arrow