กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์น้ำยืน

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์น้ำยืน

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์จะนะ

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจะนะได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Read MoreLong right arrow