Select Page
ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายวิโรจน์ วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณ ศาสจารย์บัญชา ทวีบุตร และพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่ ร่วมกับพี่น้องชุมชนโนนสวรรค์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข”...
นมัสการและอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นมัสการและอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

คริสตจักรเซเว่นธ์เคย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำสถาบันการศึกษา คริสจักรฯ และศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาลทั่วประเทศ จัดพิธีนมัสการและอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...
ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส น้ำตกหมอกฟ้า

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2022, ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น และผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ได้จัดค่ายพระคัมภีร์ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ในหัวข้อ “Life and Teaching of Jesus” ณ น้ำตกหมอกฟ้า จังหวัดเชียงใหม่...
การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2022 ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ร่วมกับพี่น้อง และผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักฯ สันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรักของพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตจำนวน...