Select Page

นมัสการและอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

December 26, 2022

คริสตจักรเซเว่นธ์เคย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำสถาบันการศึกษา คริสจักรฯ และศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาลทั่วประเทศ จัดพิธีนมัสการและอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวร

ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, December 26, 2022