พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ค่ายสตรีอีสานโซน1 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแขนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ "ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2024

Read MoreLong right arrow