การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับ ข้าราชการ และองค์การศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ในการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Read MoreLong right arrow