Select Page

คริสตจักร | ข้อมูลคริสตจักร | ผู้ประสานงานโซน

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์พาดา ธาราทรัพย์อนันต์

Pr. Pada Tarasapanan
ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์
Miniserial Department Director
อีเมล: pada@adventist.or.thอาจารย์จรัญ ดำรงเกียรติยศ

Mr. Jarun Damrongkiatiyot
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
Education Department Director
อีเมล: jarun@adventist.or.thศาสนาจารย์ อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์

Pr. Apisit Purinantawong
ผู้อำนวยการฝ่ายเยาวชนและฉันทภาระ
Youth / Stewardship Department Director
อีเมล: apisit@adventist.or.thศาสนาจารย์สามารถ วงศ์นภาไพศาล

Pr. Samart Wongnaphaphaisan

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนสะบาโต / พันธกิจส่วนบุคคล / บรรณกร (การพิมพ์)
Sabbath School/Personal Ministry/Publishing Departments Director
อีเมล: samart@adventist.or.thศาสนาจารย์ คงกฤช อิ่มกมล

Pr. Khongkrit Imkamon
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพ
Health Department Director
อีเมล: khongkrit@adventist.or.thศาสนาจารย์คารม พรมอุทิศ

Pr. Kharom Promutit
ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์
Communications Department Director
อีเมล: kharom@adventist.or.thคุณคัทลียา ขัติยะ

Mrs. Kathaleeya Kattiya
ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเด็ก สตรีและครอบครัว
Children / Women / Family Ministries Director
อีเมล: kathaleeya@adventist.or.th

Facebook | Youtube

สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 12 ซอยปรีดี พนมยงค์ 37 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์:   02-391-3595 , 02-391-0525 แฟกซ์:       02-381-1928

วันแม่แห่งชาติ สตรีคริสตชนไทย 5 องค์กร

วันแม่แห่งชาติ สตรีคริสตชนไทย 5 องค์กร

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่มีความหมาย และมีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทยที่จะได้เทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมส่งข่าว

ส่งข่าวคริสตจักรแบ่งปันเรื่องราวพระพร ต้องการ user และ password คลิกสมัคร

ถวายอวยพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์ธารทอง

ถวายอวยพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์ธารทอง

โบสถ์ธารทองร่วมถวายอวยพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2565 ในวันสะบาโตที 6 กรกฎาคม 2565

บทเรียน

แผนกโรงเรียนสะบาโต

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

ข่าวพันธกิจ

 สำนักงานภาคเอเชียขแปซิฟิกเหนือ

ข่าวคริสตจักร

ถวายอวยพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์ธารทอง

ถวายอวยพรในหลวง ร.๑๐ โบสถ์ธารทอง

โบสถ์ธารทองร่วมถวายอวยพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม 2565 ในวันสะบาโตที 6 กรกฎาคม 2565

read more
สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

โรงเรียนนานชาติมิชชั่นอุบลได้เชิญโรงพยาบลอุบลรักษ์มาสอนวิธีการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น​ที่โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

read more
วันแม่แห่งชาติ สตรีคริสตชนไทย 5 องค์กร

วันแม่แห่งชาติ สตรีคริสตชนไทย 5 องค์กร

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่มีความหมาย และมีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทยที่จะได้เทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

read more
ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ขอบคุณพระเจ้าและสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมนมัสการเพื่อไว้อาลัยพ่อฝรั่ง Ernes Jonest ทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาและตอนเช้าวันนี้ และได้ร่วมในพิธีฝังร่าง เรามีความหวังในการรอการเสด็จกลับมาของพระเยซู และเราทั้งหลายจะได้พบกันที่สวรรค์พร้อมกับพ่อฝรั่ง ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคน อาเมน

read more

สำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

ติดต่อร้านหนังสือ / Contact bookstore Tel: 0890247858

 

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและเพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แต่เรากำชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

หนังสือเสียง

ช่องทางการถวายทรัพย์

ถวายสิบลด

เงินถวายสำหรับเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้า

เงินถวายทั่วไป

เงินถวายสำหรับพันธกิจการประกาศทั่วไป

เงินถวายพิเศษ

เงินถวายสำหรับโครงการพิเศษ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

ท่านสามารถแจ้งการถวายและขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ กรุณาติดต่อ

คุณชยาภรณ์ วิทยาภิบาล
Mrs. Chayaporn Wittayapiban

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: chayaporn@adventist.or.th