Select Page

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียน

แผนกโรงเรียนสะบาโต

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

นมัสการประจำวัน

หนังสือนมัสการประจำวัน โดยสตรี “ใต้ปีกปกป้องของพระบิดา”

ข่าวพันธกิจ

 สำนักงานภาคเอเชียขแปซิฟิกเหนือ

หนังสือ “ร้อยปีร้อยใจแอ๊ดเวนตีสไทย” รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปี 2006 สำหรับผู้สนใจศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์

ประวัติศาสตร์คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหารสำนักงานมูลนิธิ
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น
Pr. Niratisai Aipan

ประธาน President
อีเมล: niratisai@adventist.or.th

ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ
Pr. Cris Tawmonggood

เลขาธิการ Executive Secretary
อีเมล: cris@adventist.or.th

คุณไพฑูรย์ วงศ์ยั่งพิทักษ์
Mr. Phaithoon Wongyanphithak

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: phaithoon@adventist.or.th

คริสตจักร | ข้อมูลคริสตจักร | ผู้ประสานงานโซน

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์พาดา ธาราทรัพย์อนันต์

Pr. Pada Tarasapanan
ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์
Ministerial Department Director
อีเมล: pada@adventist.or.thอาจารย์จรัญ ดำรงเกียรติยศ

Mr. Jarun Damrongkiatiyot
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
Education Department Director
อีเมล: jarun@adventist.or.thศาสนาจารย์ อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์

Pr. Apisit Purinantawong
ผู้อำนวยการฝ่ายเยาวชนและฉันทภาระ
Youth / Stewardship Department Director
อีเมล: apisit@adventist.or.thศาสนาจารย์สามารถ วงศ์นภาไพศาล

Pr. Samart Wongnaphaphaisan

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนสะบาโต / พันธกิจส่วนบุคคล / บรรณกร (การพิมพ์)
Sabbath School/Personal Ministry/Publishing Departments Director
อีเมล: samart@adventist.or.thศาสนาจารย์ คงกฤช อิ่มกมล

Pr. Khongkrit Imkamon
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพ
Health Department Director
อีเมล: khongkrit@adventist.or.thศาสนาจารย์คารม พรมอุทิศ

Pr. Kharom Promutit
ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์
Communications Department Director
อีเมล: kharom@adventist.or.thคุณคัทลียา ขัติยะ

Mrs. Kathaleeya Kattiya
ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเด็ก สตรีและครอบครัว
Children / Women / Family Ministries Director
อีเมล: kathaleeya@adventist.or.th

Facebook | Youtube

สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 12 ซอยปรีดี พนมยงค์ 37 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์:   02-391-3595 , 02-391-0525 แฟกซ์:       02-381-1928

ข่าวคริสตจักร

การประกาศทั่วประเทศไทย

การประกาศทั่วประเทศไทย

กิจกรรมการประกาศข่าวดี “พระคริสต์เพื่อประเทศไทย” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ใหม่กว่า 400 ทั่วประเทศ

กิจกรรมนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และได้จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการบอกเล่าข่าวดีเรื่องพระเยซูให้แก่พี่น้องคนไทย ร่วมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้รับใช้ และพี่น้องผู้เชื่อให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำจากสำนักงานมิชชั่นต่างๆ ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกใต้ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ร่วมทั้งครอบครัวร่วม 100 ท่าน ซึ่งได้อาสามาช่วยประกาศข่าวดีในครั้งนี้

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาจิตวิญญาณบ้านศรีคีรีรักษ์ (ปางสังกะสี)

เมื่อ 34 ปีก่อน ดร. ศิโรจน์ โสรัจจกุล มีโอกาสไปกับกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยมิชชั่น และศาสนาจารย์สมชัย ชื่นจิตร ไปพัฒนาหมู่บ้านปางสังกะสี ได้สร้างห้องน้ำสี่ห้อง แทงค์น้ำ และตรวจสุขภาพให้ชาวบ้าน ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ครั้งนี้ท่านได้ระดมทุนและแรงศิษย์เก่า (เก่ามาก เก่าปานกลาง และศิษย์ปัจจุบัน) เพื่อไปสร้างหลังคาโบสถ์ ทาสี ทำแทงค์น้ำใหม่ และตรวจสุขภาพพร้อมแจกถุงยังชีพอีกมากมายให้ชาวบ้าน สองวันแรกมีการเปลี่ยนหลังคา ทาสีและเยี่ยมคนป่วย คืนสุดท้ายเรามีบริการตรวจสุขภาพ

สำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

ติดต่อร้านหนังสือ / Contact bookstore Tel: 082-9924988

 

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและเพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แต่เรากำชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

หนังสือฟรีดาวน์โหลด

หนังสือเสียง