การตีความพระคัมภีร์ AIU

การเรียนการสอนวิชาการตีความพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ในเอเชีย ของนักศึกษาศาสนศาสตร์ไทย ที่ AIU วันที่ 15-20 พ.ค. 2024

ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจส่วนบุคคล, ศจ. สามารถ วงศ์นภาไพศาล – รายงาน, May 15, 2024