พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ค่ายสตรีอีสานโซน1 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแขนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ “ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2024 วิทยากร อ. พวงมาลา กงแสงแพงเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสตรี สหมิชชั่น และ คุณคัทลียา ขัติยะ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสตรี มิชชั่น

ศิษยาภิบาลอีสานโซน1, ศจ. ธัญญทัศ นามพิลา – รายงาน, June 3, 2024