Select Page
การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล โบสถ์นิมิตใหม่

การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล โบสถ์นิมิตใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2023 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นิมิตใหม่ได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศล” ณ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เพื่อสมทบทุน จัดซื้อเครื่องเสียง และจัดสร้างต่อเติมห้องครัว ให้กับคริสตจักรฯ นิมิตใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่ ในสะบาโตที่...
ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

เนื่องโอกาสการจัดงานครบรอบ 82 ปี “วันศาสนูปถัมภ์” แห่งการสถาปนากรมการศาสนา ชูนโยบายนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนรายได้โดยใช้ทุนทางศาสนา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์...
กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2023 เป็นวันสะบาโตพิเศษอีกสะบาโตหนึ่งที่โบสถ์กะเหรี่ยงพม่าในกรุงเทพ ได้ทำการเปิดกลุ่มเล็กขึ้นที่บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยการดูแลของอาจารย์ Alvin Paul มีพี่น้องสมาชิกกะเหรี่ยงที่มาทำงานอยู่แถวบริเวณตลาดย่านบางกะปิ...
Google Maps – Central Zone2

Google Maps – Central Zone2

แผนที่คริสตจักรในภาคกลางโซน 2 คริสตจักรนานาชาติ คลิกเพื่อดูแผนที่ Google Maps   ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 8, 2022 at 11:59...
การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

การอธิษฐานศิษยาภิบาลใหม่ประจำโบสถ์บางพระ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ประธานสำนักงานมิชชัน ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์ และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องโบสถ์บางพระ และอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลใหม่ สร้างความอิ่มใจแก่ทุกคน...