Select Page
บทเรียน “พบแล้ว”

บทเรียน “พบแล้ว”

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อขอรับหนังสือบทเรียน หรือศึกษาออนไลน์ สามารถคลิก ใบสมัคร คลิกเพื่ออ่าน "พระเจ้ามีจริง" คลิกเพื่ออ่าน "พระพระคริสตธรรมคัมภีร์เชื่อถือได้" คลิกเพื่ออ่าน "ชีวิตของคุณมีค่าสำหรับพระเจ้า" คลิกเพื่ออ่าน "แผนการสำหรับชีวิตของคุณ"...