Select Page
กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์อุดรธานี, อ. วรากร อัคคเดชชานน – รายงาน, August 10, 2022 at 3:49...
กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์โคกศรี

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์โคกศรี

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโคกศรีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โบสถ์โคกศรี, อ. พิกุล ภูคงน้ำ – รายงาน, August 10, 2022 at 3:27...
Google Maps – Northeast Zone

Google Maps – Northeast Zone

แผนที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ Google Maps ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 9, 2022 at 12:05...
งานเลี้ยงส่งและต้อนรับศิษยาภิบาล

งานเลี้ยงส่งและต้อนรับศิษยาภิบาล

การนมัสการร่วมกับพี่น้องผู้เชื่อที่โบสถ์โชคชัย ก่อนเทศนามีการกล่าวอำลาศิษยาภิบาลอธิวัฒน์ แซงสิงห์และภรรยา และการแนะนำศิษภิบาลใหม่ อ. อาทิตย์ ศรียา ซึ่งจะดูแล 2 โบสถ์คือโบสถ์น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี และคริสตจักรโชคชัย (ผาซาง) อ. สุวรรณคูหา จ....
แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 25,...