Select Page
ค่ายครอบครัว/ NEZ.1 family camp

ค่ายครอบครัว/ NEZ.1 family camp

เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2023 ภาคอีสานโซน 1 จัดค่ายครอบครัวขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติดงมะอี่ จ. ร้อยเอ็ด ด้วยความอบอุ่นจากแต่ละครอบครัวมารวมกันและร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างสนิทสนมร่วมกัน เป็นภาพแห่งกิจกรรมที่หาซื้อไม่ได้ แต่อยู่ที่พวกเราได้ร่วมกันทำ...
การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

การประชุมประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรสันทราย

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2022 ประธานมูลนิธิคริสตจักรฯ ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น ร่วมกับพี่น้อง และผู้รับใช้พระเจ้าคริสตจักฯ สันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดประชุมประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความรักของพระเจ้า มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตจำนวน...
ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ร่วมนมัสการไว้อาลัยพ่อฝรั่ง

ขอบคุณพระเจ้าและสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมนมัสการเพื่อไว้อาลัยพ่อฝรั่ง Ernes Jonest ทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาและตอนเช้าวันนี้ และได้ร่วมในพิธีฝังร่าง เรามีความหวังในการรอการเสด็จกลับมาของพระเยซู และเราทั้งหลายจะได้พบกันที่สวรรค์พร้อมกับพ่อฝรั่ง ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคน อาเมน...
ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1

ค่ายครอบครัวผู้รับใช้ภาคเหนือโซน 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2022 ณ ศาลาแม่ริม รีสอร์ต ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผู้ประสานงานโซนภาคเหนือ 1, ศจ. วินัย วจนะผาสุข – รายงาน, July 16, 2022 at 7:47...