Select Page
การนมัสการและร่วมฉลองวันเกิด

การนมัสการและร่วมฉลองวันเกิด

หมอดินได้เชิญศิษยาภิบาลจันทรชัยและภรรยา เพื่อนำนมัสการที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในวันเกิดลูกสาว โบสถ์ล้องอ้อ (ฝาง), ศบ. จันทรชัย ไชยวงค์ – รายงาน, July 13, 2022 at 7:55...
พิธีมหาสนิทและเยี่ยมผู้สูงอายุ

พิธีมหาสนิทและเยี่ยมผู้สูงอายุ

ขอบคุณพระเจ้า วันสะบาโตนี้ โบสถ์ล้องอ้อมีการจัดพิธีล้างเท้าและมหาสนิท และช่วงบ่ายศิษยาภิบาลได้นำพี่น้องเยี่ยมเยียนและประกอบพิธีมหาสนิทให้กับผู้สูงอายุตามบ้าน อ.ชามี อัฐกิจ และพ่ออุ้ย พุตร นิยมกิจ อายุ 106 ปี ซึ่งเดินทางมาโบสถ์ไม่สะดวก สรรเสริญพระเจ้า...
กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนโซนภาคเหนือโซน 1 -2 ระหว่างวันที่ 3-12 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการต้อนรับและมีความยินดี และได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 11 มิถุนายน 2022 ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 11,...
การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2 เลขาธิการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 10,...