Select Page
สมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๙ น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้รับเชิญเป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส และกล่าวปราศรัยแสดงความยินดี –...
หลักศาสนาและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

หลักศาสนาและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักศาสนาและการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2022 ตัวแทนคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เข้าประชุม ศจ. คารม พรมอุทิศ, ศจ. คงกฤช อิ่มกมล และคุณคัทลียา ขัติยะ |...
กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จ.เชียงราย

กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2022 ผมได้เป็นผู้ประสานงานของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและเป็นคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดเชียงราย ตามที่กรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด...
การประชุมคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงาน

การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ศจ. คารม พรมอุทิศ และ ศจ. อภิสิทธิ์...
THAI STOP COVID PLUS

THAI STOP COVID PLUS

วิธีการประเมินและขอรับใบประกาศนียบัตร 1. การลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อเข้าลิงค์การลงทะเบียน และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามจริง เลขที่บัตรประชาชน อีเมล ฯลฯ 2. การใช้ระบบ หลังจากลงทะเบียน ระบบจะนำไปที่หน้าหลัก ให้เพิ่ม สถานประกอบการ ในกรณีที่ระบบมีข้อมูลว่า ท่านเป็น...