Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

Pastor Picture
Seksak Kiatyanyong
ศจ. เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง
ภาคกลาง 1

<<

  • โบสถ์ ประตูน้ำพระอินทร์
    Pratunampra-in
  • หมวด นิมิตใหม่Nimitmai
  • ที่อยู่: ถ. นิมิตใหม่ ซ.40 คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510

    คลิกเพื่อดูสถานที่ตั้งบน Google Maps

    <<