ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาล

SDA Locator (Official) | Google Maps Thai SDA churches

Pastor Picture
Ballang Rittitraiphop
ศจ. บัลลังก์ ฤทธิไตรภพ
ภาคเหนือ 1

<<

  • โบสถ์ แม่แตง (ร.ร. เชียงใหม่มัธยม) Maetaeng (Chiangmai Adventist Academy)
  • ที่อยู่: ร.ร. เชียงใหม่มัธยม 127 หมู่ 4 ต. สบเปิง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50330

    คลิกเพื่อดูสถานที่ตั้งบน Google Maps

    <<