Select Page

ข้อมูลคริสตจักร

Pastor Picture
Bee Kamalaskamoot
บี กมลาสน์กมุท
ภาคเหนือ 3
เลขาโซน

<<

  • หมวด ไทยสามัคคี
    Thaisamakee
  • กลุ่ม ห้วยคุ Huai Khu
  • กลุ่ม บ้านทรายทอง Ban Saithong
  • กลุ่ม ไทยเจริญ (เวียงแก่น) Viengkaen
  • <<