ร่วมสร้างอาคารสำนักงานมิชชั่น

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” กิจการ 20:35
ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วแหนึ่งของการสร้างสำนักงานมิชชั่น

ร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี: มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นร์เดย์แอ๊ดเวนดีส แห่งประเทศไทย
สาขา: ถนนสุขุมวิท 71
เลขที่บัญชี: 320-1-51022-6

กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนและขอรับใบเสร็จ
LineID: p25092524
โทร: 086-1687934
ติดต่อเรา: sdatam@adventist.or.th

https://www.adventist.or.th http://www.facebook.com/adventist.or.th/

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 28, 2024