ข่าวสาร

Tell the World บรรยายภาษาไทย


หนังเรื่องราวของจุดเริ่มต้นความเป็นมาของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่า