Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคอีสาน โซน2

คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หงอนไก่

คณะบริหารเยี่ยมโบสถ์หงอนไก่

ขอขอบคุณคณะบริหารทุกท่านที่มาเยี่ยมหนุนใจพี่น้องโบสถ์หงอนไก่ อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ และได้อธิฐานเผื่องานรับใช้พระเจ้าที่นี่ ขอพระเจ้าอวยพรในการเดินทางไปเยี่ยมโบสถ์แห่งต่อไปให้ได้รับความปลอดภัย

ผู้บริหารได้เยี่ยมโบสถ์อุบลราชธานี

ผู้บริหารได้เยี่ยมโบสถ์อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้บริหารสำนักงานมิชชัน นำโดย ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋นได้มาเยี่ยมโบสถ์อุบลราชธานี นมัสการหนุนใจและร่วมพูดคุยผู้รับใช้พระเจ้า

ร่วมกับทำความสะอาดบริเวณโบสถ์นาโป่งโพน

ร่วมกับทำความสะอาดบริเวณโบสถ์นาโป่งโพน

พี่น้องโบสถ์นาดู่ร่วมกับพี่น้องโบสถ์นาโป่งโพน เพื่อจัดเตรียมและมีโครงการบรูณะโบสถ์นาโป่งโพน โดยได้รับงบประมาณจากกรมศาสนา เพื่อให้พร้อมสำหรับการนมัสการอีกครั้ง หลังจากที่ปิดนมัสการมาหลายปี และขอบคุณผู้บริหารสำนักงานมิชชันที่ได้มาเยี่ยมและอธิษฐานเผื่อในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยสตรีอีสาน 2 เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมนุม มีการสอนทำสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร

รายชื่อคริสตจักรภาคอีสาน โซน2

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสด่านขุนทด
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนครราชสีมา
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิคมคำสร้อย
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสุรินทร์
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองไฮน้อย / ป่ากอ
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอำนาจเจริญ / บ้านจอก / ดอนชี / คำกลาง
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสฝางเทิง /สวนสน / บากชุม
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุบลราชธานี / นาดี / ศรีษเกษ / ยโสธร
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองเงินฮ้อย / หนองนกเขียน
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนาดู่ / นาโป่งโพน
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเดชอุดม / ทุ่งศรีอุดม
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืน / ทุ่งนางาม / ซำงู