Select Page

Thailand Adventist Mission

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับเรา

พระมหาบัญชา

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน” (มัทธิว 28:19-20)

บทเรียน

แผนกโรงเรียนสะบาโต

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

ข่าวพันธกิจ

 สำนักงานภาคเอเชียขแปซิฟิกเหนือ

ข่าวคริสตจักร

เวียงแก่น 17 บัพติศมา

การรับบัพติศมาในสะบาโตที่ 14 พฤษภาคม 2022 “การเฉลิงฉลองกลุ่มแคร์” IEL/NDR จำนวนผู้รับบัพติศมา 17...
การประชุมพระคัมภีร์ครั้งที่ 1 สหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุมพระคัมภีร์ครั้งที่ 1 สหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทางสำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEUM) และคณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Union-Wide Bible ในวันที่ 25 เมษายน 2022

read more
รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

read more
พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ โบสถ์นครหลวง

ผู้บริหารและผู้นำจากสำนักงานมิชชัน เข้าร่วมและนำในพิธีเปิดหน้าดิน เพื่อสร้างหอพักและอาคารอเนกประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาสาประกาศข่าวดี ทั้งในประเทศไทยและจากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2022 – อ. ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์ โบสถ์นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา | ASAP

read more
กิจกรรมบริการชุมชนชั้นภาษาอังกฤษ โบสถ์อุบลฯ

กิจกรรมบริการชุมชนชั้นภาษาอังกฤษ โบสถ์อุบลฯ

เด็กชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ร่วมกันทำกิจกรรมบริการชุมชน เก็บขยะริมเขื่อน จ. อุบลราชธานี – รายงาน ศจ. สุนทร คูณสว่าง | 19 เมษายน 2022 | อีสานโซน 2

read more
โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง อ. เวียงป่าเป้า อ. ศรีสัชนาลัย อ. งาว อ. บ้านตาก โดยมีช่างเสริมสวยจิตอาสา มาช่วยงานบริการฟรี และผู้เข้ารับบริการบริจาคเงินช่วยโครงการตามศรัทธา - รายงาน ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา จ. ลำปาง | 7 เมษายน 2022 | กลุ่มแคร์ IEL/NDR...

read more
ข้อคิดดีๆ ด้านสุขภาพ ทั้ง 20 ตอน – โดย ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม

ข้อคิดดีๆ ด้านสุขภาพ ทั้ง 20 ตอน – โดย ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม

รายการ "ความรู้สู่ความสุข" ข้อคิดดีๆ ด้านสุขภาพ - โดย ศจ. ดร. สุรเชษฐ์ อินสม ทั้ง 20 ตอน https://www.youtube.com/watch?v=Y4eZc8phVxw&list=PLYmrSOFwoanFS7gbE30yDt0wyRfGjAvIE&index=1...

read more
กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

กิจกรรมชั้นเรียนภาคฤดูร้อน โบสถ์บ๊องตี้

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 13 เมษายน 2022

read more
การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนโบสถ์บ้องตี้​

การ​เรียน​ภาค​ฤดู​ร้อนวันแรก ที่​โบสถ์บ้องตี้​ กาญจนบุรี ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ 11 เมษายน 2022 |...

read more

สำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

ติดต่อร้านหนังสือ / Contact bookstore Tel: 0890247858

 

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและเพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แต่เรากำชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

หนังสือเสียง

ช่องทางการถวายทรัพย์

ถวายสิบลด

เงินถวายสำหรับเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้า

เงินถวายทั่วไป

เงินถวายสำหรับพันธกิจการประกาศทั่วไป

เงินถวายพิเศษ

เงินถวายสำหรับโครงการพิเศษ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

ท่านสามารถแจ้งการถวายและขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ กรุณาติดต่อ

คุณชยาภรณ์ วิทยาภิบาล
Mrs. Chayaporn Wittayapiban

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: chayaporn@adventist.or.th