Select Page

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

บทเรียน

แผนกโรงเรียนสะบาโต

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

นมัสการประจำวัน

หนังสือนมัสการประจำวัน โดยสตรี “ใต้ปีกปกป้องของพระบิดา”

ข่าวพันธกิจ

 สำนักงานภาคเอเชียขแปซิฟิกเหนือ

หนังสือ “ร้อยปีร้อยใจแอ๊ดเวนตีสไทย” รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปี 2006 สำหรับผู้สนใจศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์

ประวัติศาสตร์คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ฝ่ายบริหารสำนักงานมูลนิธิ
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น
Pr. Niratisai Aipan

ประธาน President
อีเมล: niratisai@adventist.or.th

ศาสนาจารย์คริษธิ์ ท่อมงกุฎ
Pr. Cris Tawmonggood

เลขาธิการ Executive Secretary
อีเมล: cris@adventist.or.th

คุณไพฑูรย์ วงศ์ยั่งพิทักษ์
Mr. Phaithoon Wongyanphithak

เหรัญญิก Treasurer
อีเมล: phaithoon@adventist.or.th

คริสตจักร | ข้อมูลคริสตจักร | ผู้ประสานงานโซน

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้ประสานงานโซน

ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์พาดา ธาราทรัพย์อนันต์

Pr. Pada Tarasapanan
ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์
Ministerial Department Director
อีเมล: pada@adventist.or.thอาจารย์จรัญ ดำรงเกียรติยศ

Mr. Jarun Damrongkiatiyot
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
Education Department Director
อีเมล: jarun@adventist.or.thศาสนาจารย์ อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์

Pr. Apisit Purinantawong
ผู้อำนวยการฝ่ายเยาวชนและฉันทภาระ
Youth / Stewardship Department Director
อีเมล: apisit@adventist.or.thศาสนาจารย์สามารถ วงศ์นภาไพศาล

Pr. Samart Wongnaphaphaisan

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนสะบาโต / พันธกิจส่วนบุคคล / บรรณกร (การพิมพ์)
Sabbath School/Personal Ministry/Publishing Departments Director
อีเมล: samart@adventist.or.thศาสนาจารย์ คงกฤช อิ่มกมล

Pr. Khongkrit Imkamon
ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพ
Health Department Director
อีเมล: khongkrit@adventist.or.thศาสนาจารย์คารม พรมอุทิศ

Pr. Kharom Promutit
ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์
Communications Department Director
อีเมล: kharom@adventist.or.thคุณคัทลียา ขัติยะ

Mrs. Kathaleeya Kattiya
ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเด็ก สตรีและครอบครัว
Children / Women / Family Ministries Director
อีเมล: kathaleeya@adventist.or.th

Facebook | Youtube

สำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 12 ซอยปรีดี พนมยงค์ 37 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์:   02-391-3595 , 02-391-0525 แฟกซ์:       02-381-1928

ข่าวคริสตจักร

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566”

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566”

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ในนามของอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์และคณะได้มาร่วมกิจกรรมและกล่าวอวยพรปีใหม่ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย ในวันสะบาโตที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.00น. ถึง (เวลาตะวันตกดิน) 18.01 น. เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ตามพระคัมภีร์ “มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันแรก” ปฐมกาล 1:5

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม นายวิโรจน์ วันแก้ว ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณ ศาสจารย์บัญชา ทวีบุตร และพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองกี่ ร่วมกับพี่น้องชุมชนโนนสวรรค์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สังคมแบ่งปันโนนสวรรค์เปี่ยมสุข” เพื่อน้อมจิตทุกดวงรวมเป็นหนึ่ง ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นมัสการและอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นมัสการและอธิษฐานเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

คริสตจักรเซเว่นธ์เคย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำสถาบันการศึกษา คริสจักรฯ และศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาลทั่วประเทศ จัดพิธีนมัสการและอธิษฐาน เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวร

สำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

ติดต่อร้านหนังสือ / Contact bookstore Tel: 082-9924988

 

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและเพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แต่เรากำชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

หนังสือฟรีดาวน์โหลด

หนังสือเสียง