อบรมพาธไฟน์เดอร์ ร.ร. ภูเก็ต

อบรมพาธไฟน์เดอร์ ร.ร. ภูเก็ต

ผู้อำนวยการฝ่ายเยาวชน, อ.ชัยวัฒน์ กรรัตน์ศักดิ์ – รายงาน, May 14, 2024