Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 10 แห่งการอธิษฐาน

“ซ่อนอยู่ในพลับพลาของพระองค์

“เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบาก พระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ในที่ซ่อนเร้นแห่งพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา” สุดดี 27:5

“พระเจ้าจะทำสิ่งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์ สาเหตุของผู้ที่อ้างตนว่าเป็นประชากรของพระองค์ แต่ไม่มีพละกำลัง ก็เพราะว่าพวกเขาวางใจในสติปัญญาของพวกเขาเองเป็นอย่างมาก และไม่เปิดโอกาสให้พระเจ้าสำแดงอำนาจของพระองค์ผ่านทางพวกเขา พระองค์จะช่วยบุตรหลานผู้เชื่อของพระองค์ในทุก ๆ ภาวะฉุกเฉิน หากพวกเขามอบความไว้วางใจทั้งสิ้นในพระองค์และเชื่อฟังพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ” Patriarchs and Prophets, หน้า 493

คำถามตรึงใจ

การซ่อนอยู่ในที่ลับของพลับพลาของพระองค์หมายความว่าอย่างไร ทำไมเราในฐานะคริสเตียนจึงมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณอันน้อยนิด การกระทำสองอย่างที่พระเจ้าทรงรอคอยที่จะเห็นในเราคืออะไร เราจะปฏิบัติการกระทำทั้งสองนี้ในช่วงวิกฤตปัจจุบันขณะนี้ได้อย่างไร

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรที่ประเทศฟิจิ ผู้ที่กำลังหาหนทางเป็นแสงสว่างแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความโกลาหลของโลกนี้ อธิษฐานเพื่อว่าพวกเขาจะได้เป็นเสาหลักแห่งความหวังและเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้ความมั่นคงในเวลายากลำบากเหล่านี้ สะท้อนความรักของพระเยซูให้กับทุกคนที่พวกเขาได้พบ

2. อธิษฐานเผื่อช่อง Hope ท้องถิ่นของประเทศฟิจิ เพื่อให้กลายเป็นแพลตฟอร์มสื่อที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งเกาะ เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงใช้การนี้ในการเข้าถึงคนจำนวนมากสู่อาณาจักรของพระองค์

3. อธิษฐานเผื่อนักเรียนมิชชันนารีทั่วทั้งโลก ผู้ที่ทนทุกข์ต่อการระบาดของโควิด-19 ต้องอยู่ห่างจากบ้านและบุคคลที่เป็นที่รัก อธิษฐานเผื่อความกล้าหาญและความเข้มแข็งให้กับมิชชันนารีทุกคน

4. อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่กำลังตกงาน พักงาน หรือสงสัยว่าจะจ่ายค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค และซื่ออาหารได้อย่างไร เมื่อพวกเขาไม่ได้ไปทำงาน

5. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรในอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ที่ต้องสูญเสียคนที่รักให้กับไวรัสโคโรนา อธิษฐานเผื่อการปลอบประโลมและกำลังให้ลุขขึ้นมาและดำเนินต่อไป

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *