Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 100 แห่งการอธิษฐาน

“เราจะไป…ถึงที่สุดปลาย

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการ 1:8

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:18-20

“หน้าที่รับผิดชอบนี้ได้ส่งต่อมายังพวกเราด้วยเช่นเดียวกัน เราได้รับคำสั่งให้ออกไปในฐานะผู้สื่อสารของพระคริสต์ เพื่อไปสั่งสอน ให้ความรู้ และเชิญชวนทั้งชายและหญิงเพื่อกระตุ้นความสนใจในพระคำแห่งชีวิต และความมั่นใจในการประทับอยู่ด้วยของพระคริสต์ได้ส่งมาถึงพวกเราด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าเราต้องสู้กับความยากลำบากใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าเราต้องอดทนต่อการทดลองใด ๆ ก็ตาม พระสัญญาอันงดงามนั้นเป็นของเราเสมอ ‘นี่แหละ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุคEvangelism หน้า 15

คำถามตรึงใจ

พระเยซูได้เรียกคนของพระองค์ให้แบ่งปันข่าวประเสริฐไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก จนกว่าจะถึงที่สุดปลายของโลกนั่นคือเมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สองในไม่ช้านี้ เราไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อเรามีส่วนร่วมในพันธกิจนี้ สิทธิอำนาจทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ทรงอยู่กับเราเพื่อนำทางเราและมอบอำนาจให้เรา ช่างวิเศษเหลือเกินที่เรามีพระเยซู ผู้เป็นมิชชันนารี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล พระองค์ทรงอยู่กับเรา…จนถึงที่สุดปลายและต่อ ๆ ไป

เมื่อท่านได้เข้าร่วม 100 วันแห่งการอธิษฐานครบแล้ว เมื่อท่านและครอบครัวมีประสบการณ์ฟื้นฟูส่วนตัว จงอย่าให้แสงไฟเพื่อพระเจ้านี้ต้องมอดดับไป แต่จงมีส่วนร่วมอย่างมั่นใจ อย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยความตั้งใจ ด้วยความรักในงานมิชชันนารี่ สิ่งนี้จะไม่เพียงแต่ให้ท่านมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่จะส่งผลต่อในการเอาชนะจิตวิญญาณเพื่อพระคริสต์และชีวิตที่สมบูรณ์อีกด้วย

ท่านปรารถนาที่จะรับขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยกันกับพระคริสต์และเพื่อพระคริสต์หรือไม่ ท่านจะอุทิศชีวิตเพื่อการรับใช้เพื่อพระองค์ตลอดชีวิตของท่านหรือไม่ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนและพระองค์จะทรงเรียกท่านให้ไปที่ใดก็ตาม ท่านจะวางใจในพระคุณของพระองค์ที่มีเพียงพอต่อทุก ๆ การท้าทายในเบื้องหน้าหรือไม่ ท่านจะเลือกในวันนี้หรือไม่ที่จะเป็นมากกว่าเพียงผู้ไปโบสถ์ แต่จะเป็นผู้ไปในโลกนี้ คือบุคคลที่ออกไปยังที่ต่าง ๆ ในโลกให้เข้าถึงจิตวิญญาณเพื่อพระเยซู ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้แก่ท่านในขณะที่ท่านก้าวไปข้างหน้ากับพระองค์ ไปจนถึงที่สุดปลายของโลก จนกว่ายุคสุดปลายจะมาถึง

มารานาธา

คำรายงานที่น่าสรรเสริญ

เชอร์รี่ กล่าวว่า “เราได้เริ่มสร้างโบสถ์ในเขตโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นหนึ่งปี เราก็ยังไม่มีใครเข้าร่วมนมัสการหรือศึกษาพระคัมภีร์ เราตัดสินใจเข้าร่วม 100 วันแห่งการอธิษฐาน และในเดือนพฤษภาคมเราได้อดอาหารอธิษฐานอย่างเป็นพิเศษเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์หลั่งลงมา เกือบจะทันทีทันใด พระเจ้าทรงให้เราเจอกับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งทั้งสองกำลังมองหาโบสถ์และกำลังค้นหาพระเจ้าอยู่ พวกเขาต้องการศึกษาพระคัมภีร์ในทันทีทันใด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคนี้ทำให้พวกเขาไม่ได้ทำงาน เราจึงมีการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน และพวกเขาก็ได้เข้าร่วมการนมัสการ เพื่อนบ้านของเราคนหนึ่งได้เริ่มที่จะมาโบสถ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงมีคนมาร่วมในวันสะบาโตมากกว่าสองเท่า และโบสถ์หลังเล็ก ๆ นี้ก็กำลังงอกงาม สรรเสริญพระเจ้า

เอ็นเอส กล่าวว่า “ฉันได้ให้คำมั่นว่าจะอธิษฐานเผื่อบริเวณที่ฉันอยู่ในทุก ๆ เช้า ให้เป็นส่วนหนึ่งของ 100 วันแห่งการอธิษฐาน พระเจ้าทรงเปิดประตูให้ฉันได้สอนพระคัมภีร์ให้แก่คู่หนุ่มสาวคู่หนึ่ง พวกเขาพร้อมที่จะรับบัพติศมาทันทีที่ข้อจำกัดทางสังคมได้ถูกยกเลิก ในขณะที่ฉันได้ไปสอนพระคัมภีร์ให้กับคู่นี้ ก็มีหญิงสาวที่แต่งงานกับนักธุรกิจชาวมุสลิมคนหนึ่งได้ขอให้ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับลูกชายวัย 18 ปี และลูกชายก็ได้ชวนญาติคนหนึ่งของเขามาเข้าร่วมด้วย ในวันนี้ญาติผู้นี้รอคอยที่จะรับบัพติศมาเพราะเธอได้รับฟังเกี่ยวกับความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ พระเจ้าทรงทำงานของพระองค์”

West Congo Union Mission กล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มต้นของการเริ่มดำเนินงาน การมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ของสมาชิกเรามีความยากลำบากในการเปิดประชุมกลุ่มเล็กในหลาย ๆ อำเภอของเมืองกินชาซา ตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มขึ้น มีการบังคับให้โบสถ์ใหญ่ ๆ ต้องปิดตัวลงและอนุญาตให้เปิดโบสถ์แบบครอบครัวแทน จนถึงวันนี้ เรามีคริสตจักรครอบครัวมากกว่า 200 แห่ง แม้แต่ในละแวกเพื่อนบ้านที่ไม่มีแอ๊ดเวนตีสอยู่เลย โบสถ์เหล่านี้มีส่วนร่วมในการเปิดประชุมประกาศและได้นำจิตวิญญาณ 82 ดวงมาหาพระเจ้า 100 วันแห่งการอธิษฐานได้ทำให้ความสัมพันธ์และการเติบโตทางจิตวิญญาณในคริสตจักรเหล่านี้กระชับกับมากยิ่งขึ้น”

วิเวียน กล่าวว่า “สรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าในช่วง 100 วันแห่งการอธิษฐานนี้ พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้เราเริ่มกลุ่มเล็กที่บ้านกับเพื่อนบ้านของเราและพวกเขาได้เริ่มรู้จักกับพระเยซู เรายังได้ให้การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพแก่ผู้ลี้ภัยชาวเวเนซุเอลาในโคลัมเบียโดยผ่านทางแอ๊ดดรา”

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับคำรายงานที่น่าสรรเสริญเป็นหลายร้อยข้อความที่เราได้รับ พระเจ้าทรงเปลี่ยนแพร่ระบาดใหญ่นี้ให้กลายเป็นพระพรอย่างแท้จริงแก่ทุกคนรอบโลก เพราะว่าประชากรของพระองค์ถ่อมตัวลงและอธิษฐานต่อพระองค์

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูให้ยังคงดำเนินต่อไปผ่านทางการทำพันธกิจรับใช้ที่สัตย์ซื่อจนที่สุดปลายมาถึง อธิษฐานเผื่อการหลั่งลงมาของฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู เพื่อให้งานของพระองค์ได้สำเร็จลง

2. อธิษฐานเผื่องานพันธกิจรับใช้ของคริสตจักรแนวหน้าและในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงทั่วโลก เช่น บริเวณหน้าต่าง 10/40 เกาหลีเหนือ ตะวันออกกลาง และอื่น ๆ

3. อธิษฐานเผื่อคำขออธิษฐานอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่ได้ส่งมายังสำนักงาน

4. อธิษฐานเผื่อการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในไม่ช้านี้

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

1 Comment

  1. Kharom Promutit

    อธิษฐานเผื่อการหาและดำเนินการซื้อบ้านพัก

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *