Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 11 แห่งการอธิษฐาน

“หลักประกันแห่งสายรุ้งของพระเจ้า

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้รับ คนที่แสวงหาก็พบ และคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา” มัทธิว 7:7-8

              “รุ้งรอบบัลลังก์เป็นหลักประกันว่าพระเจ้าเป็นความจริง ในพระองค์นั้นไม่มีความแปรปรวนหรือเงาแห่งการหันกลับ เราได้ทำบาปต่อพระองค์ และไม่สมควรได้รับความโปรดปรานของพระองค์ ถึงกระนั้นพระองค์เองทรงมอบคำอ้อนวอนอันพิเศษสุดไว้ที่ริมฝีปากของเรา ‘เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขออย่าทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ ขออย่าให้หลู่เกียรติแห่งพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ ขอทรงระลึก และอย่าทรงหักพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งมีไว้กับข้าพระองค์’ เยเรมีย์ 13:21 เมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ สารภาพความไม่คู่ควรและบาปของเรา พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ว่าจะฟังเสียงร้องของเรา พระสิริแห่งบัลลังก์ของพระองค์เป็นหลักประกันให้กับเราว่าพระวจนะของพระองค์จะสำเร็จ” Christ Object Lessons, หน้า 148 

ให้เราใคร่ครวญถึงคำอธิษฐานสามแบบที่อ่านในมัทธิว 7:7-8 รุ้งรอบบัลลังก์ของพระเจ้ามีความสำคัญอย่างไร พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเรา อะไรเป็นหลักประกันแห่งพระสิริของบัลลังก์ของพระองค์ สิ่งนี้ทำให้ท่านมั่นใจในวันนี้ได้อย่างไร

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อวิกฤติสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป อธิษฐานขอให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้รับสิ่งของที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

2. อธิษฐานเผื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่บริการของรัฐที่สำคัญทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วทั้งโลก ที่ติดโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่และบริการผู้อื่น อธิษฐานเผื่อการทรงรักษาให้กับเขาเหล่านั้น

3. อธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ตามลำพังในช่วงโรคระบาดใหญ่ ผู้ที่ดิ้นรนอยู่กับความกลัว และผู้ที่รู้สึกเจ็บปวดจากความเหงา อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะพบว่า พวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แต่มีพระเยซูอยู่เคียงข้างเขา

4. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรทุกแห่งในท้องถิ่นของท่านที่อาจถูกปิดเพราะไวรัสนี้ อธิษฐานเพื่อสมาชิกโบสถ์จะหาหนทางที่จะ “อยู่ด้วยกัน” ผ่านการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตและเป็นพยานในรูปแบบ “เว้นระยะห่างทางสังคม” อย่างเหมาะสม และเพื่อผู้อื่นอีกมากมายจะได้เข้ามาสู่ความจริงเพราะช่วงเวลาวิกฤตินี้

5. อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงจุดไฟแห่งความรักในใจประชากรของพระองค์ มีใจในพระคำของพระองค์ ในคำอธิษฐาน และเพื่อพันธกิจของพระองค์

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments