Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 18 แห่งการอธิษฐาน

“มองให้ไกลกว่าที่เห็น

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข

ยอห์น 20:29

“บ่อยครั้งชีวิตคริสเตียนเต็มไปด้วยอันตรายและดูเหมือนว่าหน้าที่รับผิดชอบก็ยากที่จะปฏิบัติตาม จินตนาการภาพได้ราวกับว่าความพินาศอยู่ตรงหน้า การถูกจองจำและความตายอยู่เบื้องหลัง แต่เสียงของพระเจ้าได้พูดอย่างชัดเจนว่า จงออกไป ให้เราทำตามพระบัญชา แม้ว่าสายตาของเรามองผ่านความมืดนั้นไม่ได้ก็ตาม อุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางความก้าวหน้าของเราจะไม่หายไปต่อหน้าจิตวิญญาณที่ลังเลและสงสัยเลย คนเหล่านั้นที่ยื้อความเชื่อออกไปจนกว่าทุก ๆ ความไม่แน่นอนจะหายไป และรอจนกว่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวหรือพ่ายแพ้เหลืออยู่ ก็จะไม่เคยเชื่อเลย ความเชื่อมองข้ามความยากลำบาก และยึดมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็น แม้แต่ความมีอยู่จริงของพระเจ้า ดังนั้นไม่ควรมีความสงสัย ความเชื่อคือการจับมือพระคริสต์ไว้ให้มั่นในทุก ๆ สถานการณ์ฉุกเฉิน” Gospel Workers หน้า 262 

คำถามตรึงใจ

เป็นสิ่งง่ายที่จะเชื่อในสิ่งที่เราเห็น แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นล่ะ วิธีอะไรที่เราจะเติบโตในความเชื่อในพระคำของพระเจ้าของเราได้ แม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นความสำเร็จตามเป้าหมาย เราได้รับการบอกว่า ความเชื่อเป็นของประทาน ตามพระธรรม เอเฟซัส 2:8 และ กิจการ 3:16 เราจะได้รับของประทานอันน่าอัศจรรย์นี้ได้ที่ไหน 

คำรายงานที่น่ายินดี

ในปาปัวนิวกินี ผู้ประกาศศาสนา ศาสนาจารย์และอาสาประกาศจากนอกประเทศไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ เนื่องจากกฎการห้ามเดินทางของโควิด-19 ซึ่งมีการกำหนดการเปิดประชุม เรื่อง “การมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ” ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม คนท้องถิ่นในปาปัวนิวกินีได้จัดการเปิดประชุมกันแล้วในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการศึกษาพระคัมภีร์นับหมื่นครั้ง และเริ่มการประชุมท้องถิ่นหลายพันครั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยอาสาประกาศและศาสนาจารย์ และพวกเขาได้วางแผนที่จะผลักดันการประกาศข่าวประเสริฐครั้งใหญ่หลังจากการระบาดของโควิด-19 ไว้แล้วด้วย และอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่า สิ่งที่ศัตรูต้องการทำให้เป็นเรื่องร้าย แต่พระเจ้าหมุนกลับให้เป็นเรื่องยินดี

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานขอการปกป้องของพระเจ้าเหนือผู้คนและประเทศปาปัวนิวกินี และขอการทรงนำของพระเจ้าให้อยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล PNG และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของรัฐ ในขณะที่ต่อสู้กับโควิด-19

2. อธิษฐานให้สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในปาปัวนิวกินีผ่านทางสมาชิกโบสถ์ท้องถิ่นจะประสบความสำเร็จมากกว่าแผนเดิมที่ได้วางไว้ อธิษฐานว่าจะไม่มีการต่อสู้ระหว่างชนเผ่าเพื่อแผนที่วางไว้จะได้ดำเนินต่อไป

3. อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อที่ถูกจองจำในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วโลก อธิษฐานขอกำลังเพื่อเป็นพยานให้กับผู้ต้องขังคนอื่นในช่วงวิกฤตนี้

4. อธิษฐานเผื่อร้านเบเกอรี่เล็ก ๆ และศูนย์มิชชันในเมือง Jönköping ประเทศสวีเดน เพื่อให้ข่าวประเสริฐเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เพื่ออีกหลายคนจะได้มารู้จักพระเยซูและยอมรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานเพื่อให้มีการลงชื่อศึกษาพระคัมภีร์และการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณมากขึ้น

5. อธิษฐานเผื่อคริสตจักรท้องถิ่นทั่วประเทศสวีเดน ซึ่งมีขนาดเล็กและประกอบไปด้วยผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงนำคนหนุ่มสาวเข้ามาในคริสตจักรแถบสแกนดิเนเวียมากขึ้น และขอให้พระองค์ทรงปกป้องกลุ่มสมาชิกเล็ก ๆ เหล่านี้ในช่วงของการระบาดของโควิด-19

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments