Select Page

100 วันแห่งการอธิษฐาน

วันที่ 19 แห่งการอธิษฐาน

“มองขึ้นไปยังพระเยซู

“ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาเช้าพระองค์ทรง สดับเสียงของข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการบูชาแต่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่” สดุดี 5:3

รวบรวมพลังทั้งหมดของท่านเพื่อมองขึ้น ไม่ใช่มองลงไปที่ความทุกข์ยากของท่าน แล้วท่านจะไม่อ่อนกำลังในทางของท่าน ในไม่ช้าท่านจะเห็นพระเยซูอยู่หลังก้อนเมฆนั้น ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมาช่วยท่าน และสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือยื่นมือให้กับพระองค์ในความเชื่ออันเรียบง่ายและให้พระองค์นำทางท่าน เมื่อท่านวางใจ ท่านจะมีความหวังในพระเยซูผ่านความเชื่อ แสงสว่างที่ส่องจากกางเขนแห่งคาวารีจะเปิดเผยการประเมินค่าของจิตวิญญาณของพระเจ้าให้กับท่าน และท่านจะเห็นคุณค่าการประเมินนั้น แล้วท่านจะหาทางที่จะสะท้อนแสงนั้นสู่ผู้อื่นในโลก ชื่อยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์นั้นเป็นเหมือนตัวอักษรที่ลากไปบนทราย แต่ลักษณะนิสัยที่ไร้จุดด่างพร้อยจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์” Testimonies, vol. 5 หน้า 578 

คำถามตรึงใจ

สิ่งแรกที่ท่านทำในทุก ๆ เช้าคืออะไร ท่านเปิดอ่านข่าว อีเมล หรือดูสิ่งต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์หรือไม่ ท่านเริ่มคิดถึงปัญหาทั้งหมดของท่านหรือไม่ หรือท่านมองขึ้นไปยังพระเยซู ในขณะที่ท่านใช้ชีวิตในวันนี้ ให้ท่านตั้งความมุ่งมั่นใหม่ที่จะมองไปยังพระเยซูแทนการมองลงไปยังปัญหาของท่าน มองไปยังพระเยซูเพื่อความหวังแทนที่จะหันไปหาโลกเพื่อแสวงหากำลังใจ 

คำรายงานที่น่ายินดี

ในสามสิบวันที่ผ่านมา ได้มีการดาวน์โหลดจากเว็บ www.revivalandreformation.org (เว็บไซต์ที่จัดทำ 100 วันแห่งการอธิษฐาน) มากกว่าหนึ่งแสนครั้ง เราสรรเสริญพระเจ้าว่ามีหลายคนตระหนักถึงความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณและเสาะหาทางที่จะเติบโตในการเดินกับพระเจ้า นอกจากนี้เรายังสรรเสริญพระเจ้าที่มีกลุ่มอธิษฐานนับพันกลุ่มได้จัดตั้งขึ้นรอบโลกอันเป็นผลมาจากวิกฤตโควิด-19 นี้

หัวข้ออธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรทั่วประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเบลเยียม พื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ยังคงดิ้นรนในการกำจัดไวรัส อธิษฐานขอการรักษาให้กับผู้ที่ประสบกับการสูญเสีย

2. อธิษฐานเผื่อสมาชิกคริสตจักรทั่วตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในอิหร่านและอิสราเอล อธิษฐานเผื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องคับแคบที่มีอากาศบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยและไม่สามารถออกกำลังกายได้

3. อธิษฐานเผื่อเพื่อนบ้านของท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักพระเยซู อธิษฐานเผื่อวิธีที่จะแบ่งปันความหวังในพระเยซูกับพวกเขา บางทีอาจจะทำได้โดยผ่านการประกาศทาง “โทรศัพท์” หรือเป็นแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

4. อธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในโบสถ์หรือชุมชนของท่านที่กำลังต่อสู้กับโควิด-19 อยู่ขณะนี้ อธิษฐานขอพระหัตถ์การรักษาของพระเจ้าให้อยู่กับพวกเขา

5. อธิษฐานเพื่อเราทุกคนจะเป็นผู้…..ที่ซื่อสัตย์และคืนสิบลดของเรา พระคัมภีร์บอกกับเราว่าผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แม้จะอยู่ในช่วงเวลายากลำบาก พระองค์ก็จะให้เกียรติเขา

ร่วมส่งคำอธิษฐานของท่าน

0 Comments